Palvelut

Suunnitteluohjelmistona on käytössä ArchiCAD, mikä mahdollistaa suunnitelmien selkeät kolmiulotteiset havainnekuvat ja tietomallintamisen.

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu

Eri vaihtoehtojen huolellinen tutkiminen ennakkoon kohdistaa käytettävät resurssit oikein.
Luonnossuunnittelu

Luonnossuunnittelu

Havainnolliset suunnitelmat ovat apuna tiedottamisessa ja päätöksenteossa.
Rakennusluvan haku

Rakennusluvan haku

Rakennuslupaprosessi varmistaa turvallisen toteutustavan.
Toteutussuunnittelu

Toteutussuunnittelu

Rakennushankkeen tarkka määrittely urakan sopimusasiakirjoissa helpottaa ja nopeuttaa toteutusta.